Demonstrationsdagar i Finland med Vimek DUO

Lösningar för varje skogsägare med ogallrade områden.

Behovet av gallring i våra skogar ökar hela tiden. Skogen växer bättre om den avverkas och gallras den i rätt tid och man har igen detta mångfalt i ett senare skede. Dessutom har efterfrågan på massaved ökat och fortsätter öka tack vare nya fabriksinvesteringar.

Kone-Ketonen och Vimek erbjuder nu maskiner som underlättar skogsägarens gallringsutmaningar.

Varmt välkommen på demonstration av våra nyheter 7–8 november i
Kristinestad och Lillkyro.

När och var:
Tisdag 7 november kl 10-15, Ringvägen 25, Kristinestad, i skogen i närheten av Kone-Ketonens fabriksområde.

Onsdag 8 november kl 10-15, Mullolantie 490, Lillkyro.

Under båda dagarna deltar Kone-Ketonens och Vimeks personal som alla finns där för att svara på dina frågor.

Servering på plats!

FÖREGÅNGARE INOM GALLRINGSAVVERKNING
Skogsvården kräver åtgärder från skogsplantering till plantskötsel och gallring. Vid gallring tas en del av träden bort så att de återstående får mera livskraft, träden blir grövre och skogsägaren får inkomster av avverkningen. Den första gallringen är den viktigaste gallringen, och det är dags för den då träden är 12–16 meter höga beroende på trädslag och växtplats. Skogsägare som själva sköter sina skogar har önskat maskinella lösningar som är skonsamma för skogen men ändå effektiva vid gallring, speciellt första gallring.

För att svara mot det här behovet har Oy Kone-Ketonen Ab i Kristinestad och det svenska företaget Vimek AB inlett samarbete mellan sina produktutvecklingsenheter och skapat en ny maskin för kvalitetsmedvetna skogsägares gallringsavverkningar. Helheten består av en Vimek 404 DUO kombinerad maskin och ett Keto Xtreme skördaraggregat.

Vimek 404 DUO är ett koncept för en kombinerad maskin som erbjuder två maskiner i ett paket. Vimek 404 DUO kombinerar skördare och skotare i samma maskin.  Vimeks mål var att skapa en maskin som är skonsam mot skogen vid gallring men ändå är kostnadseffektiv, och skogsägaren ska själv kunna styra och hantera den. Maskinen är också lämplig för gallringsentreprenad i företagsform. Keto Xtreme är det lättaste skördaraggregatet i Keto-serien. Aggregatet väger bara 296 kg men är ändå extremt effektivt för träd upp till 30 cm diameter. Tack vare den nya konstruktionen är det ännu lättare än förut att fälla och hantera träden.

Samarbetet mellan företagen inleddes redan 2006. Företagens gemensamma stora genombrott skedde sommaren 2016, då Vimek tecknade leveransavtal till Vitryssland. Enligt avtalet levererade Vimek AB totalt 126 skogsmaskiner av vilka 74 st var Vimek 404 T6-skördare med Keto-skördaraggregat och resterande 52 st var Vimek 610 skotare. För båda parterna var affären historiens största i fråga om antal.

NYHETERNA PRESENTERAS PÅ DESSA GEMENSAMMA DEMONSTRATIONSDAGAR

KETO Xtreme och Vimek 404 SE-basmaskiner demonstreras i äkta miljö i skogen för första gången i Finland. Hjärtligt välkommen att se på demonstrationerna!

Mer information: 

Lauri Ketonen, verkställande direktör, Oy Kone-Ketonen Ab + 358 20 7344 644

Jari Hakala, försäljningsdirektör, Oy Kone-Ketonen Ab +358 20 7344 651

Jaakko Järvenpää, inhemsk försäljning, Oy Kone-Ketonen Ab +358 40 7372 441

Fredrik Lundberg, verkställande direktör, Vimek AB + 46 70 399 22 86


← Till nyhetsarkivet