Effektivt aggregat

Vimek C12 är ett effektivt röjaggregat för små och stora basmaskiner. Användningsområdet för C12 är all slags maskinell röjning: plantskogsröjning, stråkröjning, röjningsgallring samt röjning utefter vägar och i ledningsgator.

Passar alla Vimeks skördare

Aggregatet kan monteras på alla Vimek 404TT oavsett årsmodell. Vimek C12 har en låg vikt och ett lågt effektbehov och kan därför monteras på ett flertal basmaskiner, till exempel större jordbrukstraktorer, traktorgrävare, skördare och grävmaskiner.

Snabbt och enkelt

Vimek C12 har en patenterad lösning för kapning som ger sekundsnabba skär. Kaplösningen består av en självsträckande standardsågkedja monterad på en cirkulär klinga. Sågkedjans överlägsna kapförmåga gör att Vimek C12 klarar dimensioner från 1–16 cm i diameter, med samma snabba och rena skär. Ett skydd runt sågklingan skyddar mot stensågning. Sågkedjan monteras enkelt och sträcks automatiskt utan rörliga delar. Skötsel och slipning sker med vedertagna metoder för standardsågkedjor.

 

Teknisk spec.

Relaterade produkter

 • Vikt

  160 kg
 • Basmaskin

  Skördare, grävmaskiner, traktorgrävare och större jordbrukstraktorer
 • Diameter på klinga

  795 mm
 • Kapacitet / Max kapdiameter

  Upp till 160 mm (begränsning utgörs av stenskydd)
 • Sågkedja

  3/4” självspännande kedja
 • Rekommenderat tryck

  170 bar
 • Rekommenderat flöde

  66 l /min
 • Rekommenderad hastighet på skiva

  1100rpm
 • Styrsstem

  Basmaskinens reglage