15 Feb

Vimek demo in Karlskoga

Wednesday the 7th of March between 12 -21 Vimek will be together with our dealer Toveks Skogsmaskiner at Nikar Fordonsservice in Karlskoga. For more info, please contact: Mats Åhfeldt at Toveks Skogsmaskiner phone +46 70 296 23 23

13 Feb

Vimek visas i Karlskoga

Onsdagen den 7 Mars mellan 12:00 – 21:00 så finns Vimek tillsammans med Toveks skogsmaskiner hos Nikar Fordonsservice i Karlsskoga. För ytterligare information kontakta: Mats Åhfeldt hos Toveksskogsmaskiner 070-296 23 23

09 Feb

Vimek på mässa i Tjeckien

Årets stora mässa i Tjeckien, Silva Regina i Brno går av stapeln 31 mars till 4 april och givetvis kommer Vimek att finnas på plats. Vimek firar 10-årsjubileum i Tjeckien i år, någonting vi givetvis kommer att ta fasta på […]

← Till nyhetsarkivet